นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค


นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขายุธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค รุ่นที่ 2 หมู่เรียน ปรด.4901
    -  
 

 

ชื่อ - สกุล พระครูวิชัยคุณวัตร  ชาสมบัติ
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลวังสามหมอ
สังกัด

วัดป่าชาสมบัติ
ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

โทรศัพท์ 085-0066695
E - mail

-


ชื่อ - สกุล พระอนุสรณ์  โสภาบุตร
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลหนองหิน
สังกัด

วัดป่าวีระสุขาราม ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท์

089-8414839
042-844734

E - mail

-


ชื่อ - สกุล พ.อ.สุจิรชัย  มหาธรรม
ตำแหน่ง หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง มณฑลทหารบกที่ 23
สังกัด มณฑลทหารบกที่ 23
โทรศัพท์

0898400696

E - mail

-


ชื่อ - สกุล นายภัทรภร  ปัทมสุวรรณ
ตำแหน่ง ร้านพระเครื่องเมืองชัยภูมิ
สังกัด

15 ม.16 บ้านชีลอง อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ

โทรศัพท์ 081-2963890
E - mail -

ชื่อ - สกุล นางนิวา  อ้วนศิริ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สังกัด โรงพยาบาลนาด้วง  อ.นาด้วง จ.เลย
โทรศัพท์

089-7120609
042-887382

E - mail

่-


ชื่อ - สกุล นางเครือวัลย์  มาลาศรี
ตำแหน่ง นักวิจัยอิสระ
สังกัด โครงการ FHI
โทรศัพท์

081-2577234

E - mail

-


ชื่อ - สกุล น.ส.จริยกรณ์  ทองปั้นวรัชน์
ตำแหน่ง

ผู้จัดการโรงแรมชัชชฎาแกรนด์
ผู้จัดการท่าลี่แกรนด์วิว ผู้จัดการท่าลี่เคหะภัณฑ์

สังกัด ธุรกิจส่วนตัว
โทรศัพท์

088-5625351
088-4265688
042-899399
042-889326

E - mail -


ชื่อ - สกุล นางสุดาพร  คมทะวง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยว จ.หลวงพระยาง สปป.ลาว
สังกัด การท่องเที่ยวหลวงพระบาง
โทรศัพท์

083-4412421
Lao Mobile No. +8562055670002

E - mail

-


ชื่อ - สกุล นายประสิทธิ์  วิชัย
ตำแหน่ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ 081-8872341
E - mail

-


 
     
- -   - -
สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 0-4283-5224 ถึง 8 ต่อ 5125