แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเขตลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบไปด้วย ไทย ลาว จีน เวียดนาม เมียนม่าร์ และกัมพูชา
 
         
   

 

CLICK.....เลือกประเทศที่ท่านต้องการ

ในฝั่งทางซ้ายมือได้เลยค่ะ

 
   
0
 
         
         
   
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย
234 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4285-3234-8 ต่อ 45125
http://www.rds.phd.lru.ac.th/