แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเขตลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบไปด้วย ไทย ลาว จีน เวียดนาม เมียนม่าร์ และกัมพูชา
   
         
   
         
  การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อการเสริมสร้างประสบการณ์โดยตรงที่ไม่สามารถอ่านจากหนังสือเล่มใดๆ
  การท่องเที่ยวจะพาคุณสู่โลกกว้างภายนอกที่คุณจะได้สัมผัสสิ่งใหม่ๆ ให้ความสุข ความสนุกสนาน ที่แฝงไปด้วยความรู้ที่สัมผัสได้ด้วยตนเอง
  ชีวิตที่เต็มไปด้วย  งาน...งาน...งาน...และงาน ทำงานโดยไม่เคยผ่อนคลาย การท่องเที่ยวเป็นการผ่อนคลายที่ดีที่สุด
   
 
"ให้รางวัลชีวิตตัวเองโดยการท่องเที่ยวดีกว่า"
 
 
         
  โปรแกรมการท่องเที่ยว
         
 
 
โปรแกรมพม่า- ย่างกุ้ง- วัดเทพทันใจ- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง หงสาวดี - พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง- พระธาตุอินทร์แขวน โชว์ภัตตาคารการะเวก 4 วัน 3 คืน
   
   
   
   
         
  เว็บไซด์การท่องเที่ยว
         
 
     
         
   
   
0
   
         
         
   
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย
234 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4285-3234-8 ต่อ 45125
http://www.rds.phd.lru.ac.th/