แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเขตลุ่มแม่น้ำโขง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
   
         
   
         
  การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อการเสริมสร้างประสบการณ์โดยตรงที่ไม่สามารถอ่านจากหนังสือเล่มใดๆ
  การท่องเที่ยวจะพาคุณสู่โลกกว้างภายนอกที่คุณจะได้สัมผัสสิ่งใหม่ๆ ให้ความสุข ความสนุกสนาน ที่แฝงไปด้วยความรู้ที่สัมผัสได้ด้วยตนเอง
  ชีวิตที่เต็มไปด้วย  งาน...งาน...งาน...และงาน ทำงานโดยไม่เคยผ่อนคลาย การท่องเที่ยวเป็นการผ่อนคลายที่ดีที่สุด
   
 
"ให้รางวัลชีวิตตัวเองโดยการท่องเที่ยวดีกว่า"
 
 
         
  โปรแกรมการท่องเที่ยว
         
 
 

ไทย-ลาว-จีน สัมพันธ์ เชียงของ-ห้วยทราย(แขวงบ่อแก้ว)-หลวงน้ำทา-เชียงรุ่ง (สิบสองปันนา) ไปรถ-กลับรถ 4 วัน 3 คืน

 
ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน
 
ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น 5 วัน 4 คืน
 
เซี่ยงไฮ้...วัดหลงหัว - ถนนนานกิง - หาดว่ายทาน - กายกรรม CMC หังโจว...ล่องเรือทะเลสาบซีหู , ซูโจว...วัดฉงหยวน จูเจียเจียว...ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจียว
         
  เว็บไซด์การท่องเที่ยว
         
 
     
         
   
   
0
   
         
         
   
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย
234 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4285-3234-8 ต่อ 45125
http://www.rds.phd.lru.ac.th/